Обновлено 22 августа 2017
По договоренности 34 года Хмельницкий Английский (Разговорный) стаж 11 лет и 3 месяца
Бухгалтер, офис-менеджер 2 года и 4 месяца (по настоящее время)
ЧП "Авиви"
Ведение ПП и нескольких ФОПов, работа с кадрами, деловодство, обеспечение офиса
Обновлено 25 февраля 2016
По договоренности 23 года Славута
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 17 февраля 2016
По договоренности 49 лет Хмельницкий готова к переезду в Сочи Английский (Базовый) и еще 1 Английский (Базовый) Украинский (Свободно владею) скрыть
Обновлено 21 сентября 2015
По договоренности 32 года Славута готова к переезду стаж 5 лет и 3 месяца
Юрист 2 года и 1 месяц (по сентябрь 2013)
Славутская райгосадминистрация Хмельницкой области
Составление всех видов документов связанных с взысканием задолженности с юридических лиц на стадии исполнительного производства; претензионно - исковая работа; полное сопровождение дел на стадии исполнительного производства; сотрудничество с банками; представления отчетности; составление и проверка договоров; предоставление консультаций в области трудового, хозяйственного, гражданского и земельного права.
Главный специалист Высшей школы управления при МАУП, Специалист кафедры Правоохранительной деятельности, ИП МАУП скрыть
Обновлено 29 августа 2015
По договоренности 35 лет Славута Английский (Технический) и еще 1 Английский (Технический) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 16 лет и 6 месяцев
Бухгалтер, главный бухгалтер 16 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
Славутськая ЦРЛ,Славутськая РДЛВМ
Мои обязоности:Начисление зароб.пл., вся бухгалтерская и економичная деятельность, кадры. На роботах достигла большого опыта. Компании принесли опыт. Результаты - по вышему класу 100%.
Обновлено 15 ноября 2014
4 000 грн. 32 года Хмельницкий Английский (Разговорный) и еще 4 Английский (Разговорный) Немецкий (Базовый) Французский (Базовый) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 2 года и 7 месяцев
Оператор call-центра 2 года и 7 месяцев (по сентябрь 2008)
Инфо-Холдинг 059
Работала на линии по оформлении заказов, работа с потенциальными клиентами.
Обновлено 24 октября 2014
По договоренности 31 год Хмельницкий стаж 1 год и 9 месяцев
Адміністратор 1 год и 9 месяцев (по сентябрь 2012)
Мультиплекс-Холдинг
Робота з персоналом та з відвідувачами. підбір персоналу, контроль роботи
Обновлено 28 февраля 2014
По договоренности 33 года Хмельницкий стаж 6 лет и 3 месяца
Головний економіст 6 лет и 3 месяца (по сентябрь 2013)
UniCredit Bank (ПАТ «Укрсоцбанк»)
03.2012 - 2013 рр. - головний економіст відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб UniCreditBank (ПАТ «Укрсоцбанк»)  комплексне обслуговування фізичних осіб (кредитування, оформлення вкладів, відкриття поточних рахунків, та ін.);  дослідження та надання пропозицій щодо ефективності виконання поставлених планів; 12.2010-03.2012 рр. - провідний економіст відділу заможних клієнтів, Управління розвитку сегментів UniCreditBank (ПАТ «Укрсоцбанк»)  організація роботи з надання послуг оренди індивідуальних сейфів;  супроводження кредитних операцій;  формування звітів;  погодження нетипових умов обслуговування для клієнтів відділень;  організація і контроль роботи відділень зі зверненнями громадян; 01.2010 -12.2010 рр. - провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності UniCreditBank (ПАТ «Укрсоцбанк»)  ведення контролю відряджень;  проведення розрахунків Банку за господарськими товарами та здійснення їхнього обліку в програмному забезпеченні;  здійснення розрахунку нормативних витрат палива; 03.2009-01.2010 рр.- провідний економіст Управління бек-офісу бізнесі відділу пасивних операцій UniCreditBank (ПАТ «Укрсоцбанк»)  супроводження депозитів;  здійснення розрахунково-касового нарахування та контроль за сплатою комісій Банку визначених договором; 07.2007-03.2009 рр. - економіст 1-ї категорії бек-офісу бізнесів на відділенні UniCreditBank (ПАТ «Укрсоцбанк»)  видача та супроводження кредитів;  контроль касових операцій;  видача депозитів;  проведення клієнтських платежів.
Обновлено 19 февраля 2014
1 800 грн. 32 года Хмельницкий Английский (Разговорный) стаж 1 год и 9 месяцев
Юрист, кадровик, офис-менеджер 1 год и 9 месяцев (по ноябрь 2009)
ДП "ДМС-Трансбуд"
Адаптація нових співробітників, розробка і впровадження посадових інструкцій, правил трудового внутрішнього розпорядку, розробка і впровадження положень по роботі з персоналом, розробка і ведення системи кадрового обліку, формування штатного розкладу, табелювання робочого часу співробітників, робота з первинними документами, робота з типовими договорами.
Обновлено 30 июля 2013
По договоренности 39 лет Хмельницкий готова к переезду Турецкий (Свободно владею) и еще 1 Турецкий (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 13 лет и 6 месяцев
Продавец 13 лет и 6 месяцев (по июнь 2013)
тов стиоми холдинг
Результат положительный
Обновлено 2 июля 2013
6 000 грн. 32 года Хмельницкий готова к переезду Английский (Базовый) стаж 11 лет и 4 месяца
Практический психолог 11 лет и 4 месяца (по настоящее время)
Общеобразовательная школа
Спеціаліст ІІ категорії, діагностика, корекційно-розвивальна робота (заняття, тренінги, тренажі), індивідуальні та групові консультації, просвітницькі бесіди, лекції, ігри з учнями, батьками, вчителями
Обновлено 14 июня 2013
По договоренности 40 лет Хмельницкий готова к переезду Английский (Базовый) и еще 2 Английский (Базовый) Украинский (Свободно владею) Русский (Разговорный) скрыть стаж 4 года и 1 месяц
Инженер по охране труда 4 года и 1 месяц (по июль 2012)
ООО"Подолье "
1. Контролировала соблюдения в подразделениях предприятия действующего законодательства, правил, стандартов, норм, положений, инструкций по охране труда, производственной санитарии, охраны окружающей среды, за предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда. 2. Изучала условия труда на рабочих местах, участвовала во внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных устройств и других средств защиты, мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда. 3. Проводила аттестацию рабочих мест 4. Контролировала за работой аспирационных и вентиляционных систем и защитных устройств 5. Розрабатывала инструкции по охране труда, программы обучения рабочих, организовывала изучение работниками предприятия правил безопасных методов работы, производственной санитарии, охраны окружающей среды. 6. Проводила вводные инструктажи (обучение) по вопросам охраны труда работников, а также тем, кто приезжал в командировку на предприятие, организовывала проверку знаний. 7. Контролировала прохождения обязательных, плановых и внеплановых медицинских осмотров. 8. Брала участие в расследовании случаев производственного травматизма и непроизводственного травматизма, профессиональных или непрофессиональных заболеваний, изучала их причины, внедряла меры их предупреждения. 9. Контролировала правильность составления заявок на спецодежду, защитные устройства, своевременность обеспечения рабочих средствами индивидуальной защиты. 10. Брала участие в составлении раздела коллективного договора, касающегося вопросов улучшения условий труда, укрепления здоровья работников. 11. Контролировала соблюдение работниками технологических процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с требованиями по охране труда. 12. Контроль движения вредных отходов, контроль за вредными выбросами, оформление экологической документации, заключение договоров на утилизацию вредных отходов
Обновлено 9 января 2013
По договоренности 44 года Хмельницкий готов к переезду Русский (Свободно владею) стаж 12 лет и 6 месяцев
Начальник отделения кадров и строевого 6 лет и 4 месяца (по ноябрь 2010)
штаб 25 дивизии подводных лодок
Кадровая работа, делопроизводство
Командир радиотехнической боевой части, Командир вычислительной группы радиотехнической боевой части скрыть
Обновлено 10 декабря 2012
По договоренности 35 лет Хмельницкий Английский (Базовый) стаж 6 лет и 9 месяцев
Супервайзер по трэйд-маркетингу 4 месяца (по июль 2012)
ООО "УДК"
• Организация и контроль эффективной работы регионального подразделения трейд-маркетинга. • Сбор и анализ информации по контрагентам: услуги, цена, сроки, условия • Внесение предложений в систему мотивации потребителей • Контроль за присутствием в ТТ необходимого количества продукции для проведения акции • Продвижение продукции в ТТ ключевой розницы и ТТ VIP • Организация выкладки продукции согласно установленным стандартам • Контроль проведения акций в ТТ • Фотографирование представленности в ТТ и выставление задач отделу продаж • Ведение документации (отчетности) по акциям на представительстве
Менеджер по персоналу/супервайзер промоутеров скрыть
Обновлено 10 декабря 2012
По договоренности 44 года Хмельницкий Русский (Свободно владею) стаж 11 лет и 6 месяцев
Начальник отделения кадров и строевого 5 лет и 4 месяца (по ноябрь 2009)
штаб 25 дивизии подводных лодок
Кадровая работа, делопроизводство
Командир радиотехнической боевой части, Командир вычислительной группы радиотехнической боевой части скрыть
Обновлено 28 ноября 2012
3 000 грн. 49 лет Староконстантинов стаж 9 лет и 7 месяцев
інспектор з кадрів 9 лет и 7 месяцев (по октябрь 2012)
Прийом, звільнення, переміщення, відпустки, підвищення кваліфікації, заохочення, стягнення, знання КЗпП України та інших законодавчих інструментів
Обновлено 6 ноября 2012
По договоренности 47 лет Хмельницкий Украинский (Свободно владею) и еще 1 Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 10 лет и 10 месяцев
Инженер по оплате труда и социальным программам 10 лет и 10 месяцев (по июль 2008)
ОАО "РИТЭК"
Россия г. Когалым Ханты-Мансийский автономный округ Акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» Нефтедобывающее управление «РИТЭКнефть» 1. 22.10.1997 года Принята заведующей общежитием в службу социального развития. 2. 01.01.2001 года Переведена инженером службы социального развития 3. 01.06.2005 года по 16.07.2008 года Инженер 2 категории по оплате труда и социальным программам Должностные обязанности инженера: 3.1. Осуществляет контроль за: 3.1.1. За правильностью установления наименований профессий и должностей, применения тарифных ставок, должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате. 3.1.2. За тарификацией работ и установлением в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками разрядов рабочим и категорий специалистам. 3.1.3. Выполнением социальных программ, а также предоставлением социальных льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных Коллективным договором между работодателем и первичной профсоюзной организацией ОАО «РИТЭК». 3.1.4. Соблюдением режимов труда и отдыха, трудового законодательства. 3.1.5. Соблюдением графиков, баланса рабочего времени, предоставлением льгот и компенсаций за вредность условий труда. 3.2. Составляет графики рабочего времени работников структурных подразделений ТПП. 3.3. Ежемесячно проверяет первичные документы на выплату заработной платы: табеля учета рабочего времени, акты на простой. 3.4. Подготавливает документы, приказы: о режиме рабочего времени, о доплатах и надбавках, о единовременных поощрительных выплатах, на материальную помощь, о выплате премий работникам ТПП и т.д.. 3.5. Ежемесячно составляет отчет баланса использования рабочего времени, отчет о среднесписочной численности работников структурных подразделений ТПП. 3.6. Принимает участие в разработке положений о структурных подразделениях, должностных и квалификационных инструкций работников ТПП, контролирует своевременный их пересмотр, предусматривая в них функции и обязанности по вопросам обеспечения безопасных условий труда. 3.7. Подготавливает договоры на добровольное медицинское страхование работников ТПП и ведёт контроль за исполнением договоров на добровольное медицинское страхование в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бизнес-плане. 3.8. Подготавливает договоры на приобретение путёвок по организации отдыха и санаторно – курортного лечения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 3.9. Подготавливает квартальные, полугодовые, годовые отчёты по социальным программам предприятия. 3.10. Проводит переговоры с коренным населением, готовит договоры, списки на перечисление денежной компенсации коренному населению по экономическим соглашениям. 3.11. Выполняет служебные поручения руководителя отдела. 3.12. Совместно с отделом техники безопасности, охраны окружающей среды и корпоративного надзора, осуществляет контроль за выполнением коллективного договора в части требований охраны труда. 3.13. Участвует в разработке мероприятий по организации труда, изучению состояния организации рабочих мест, облегчению условий труда и тяжелых трудоемких работ.
Обновлено 21 августа 2012
3 000 грн. 28 лет Хмельницкий готов к переезду Немецкий (Технический) стаж 1 год и 2 месяца
Менеджером 1 год и 2 месяца (по сентябрь 2011)
Работал менеджером у частного предпринимателя. В обязаности входило ввести учет, работать с клиентами, продвигать базу клиентов, обслуживать их в оптовой торговли!
Обновлено 26 марта 2012
2 500 грн. 53 года Хмельницкий Английский (Базовый) и еще 2 Английский (Базовый) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 25 лет и 7 месяцев
Начальник отдела организационно аналитического обеспечения, взаимодействия с органами государственно 25 лет и 7 месяцев (по февраль 2011)
Главное управление МЧС Украины в Хмельницкой области
- забезпечив роботу новоствореного у системі МНС підрозділу; - узяв на себе відповідальність за підбір і навчання новим методам роботи нових співробітників; - створив і організував роботу архіву ГУ МНС в області та забезпечив ведення архівного діловодства (робота архіву визнана Міністерством однієї з кращих у державі); - першим серед територіальних управлінь МНС успішно запровадив програмне забезпечення ’’Автоматизована система контролю і організації діловодстваІ’’, що дозволило забезпечити щоденний контроль за виконанням планів (завдань) у встановлені терміни; - робота відділу щороку відзначалася кращою керівництвом Міністерства, облдержадміністрацією на колегіях з питань виконавчої дисципліни; - успішно розробив і запровадив методи організації роботи і контролю за станом охорони праці і техніки безпеки в апараті управління і підрозділах області, що дозволило не допустити травматизму співробітників на службі впродовж 10 років; - працював із співробітниками держпожежнагляду по впровадженню виведення об'єктів установками пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження
Обновлено 28 ноября 2011
3 500 грн. 29 лет Нетишин готова к переезду Французский (Базовый)
Обновлено 30 сентября 2011
5 000 грн. 50 лет Хмельницкий готов к переезду Английский (Базовый) и еще 3 Английский (Базовый) Польский (Разговорный) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 3 года и 10 месяцев
Рецепцоинист 8 месяцев (по декабрь 2010)
Готель "Бяловежски"
Трансфер гостей и работников, помощь в регистрации гостей, помощь в организации экскурсий и вечеринок, помощь по хозяйству
Региональный менеджер, Коммерческий директор региона, Территориальный менеджер, Региональный менеджер скрыть
Обновлено 4 июля 2011
По договоренности 35 лет Хмельницкий готова к переезду стаж 12 лет и 10 месяцев
Главный специалист отдела организационно-кадровой работы 12 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
Районная госадминистрация
- документальное оформление приема, перевода, увольнения персонала; - ведение личных дел, личных карточек; - ведение табеля учёта рабочего времени; - подготовка графика ежегодных отпусков, контроль за их предоставлением; - оформление отпусков различных видов; - оформление листков нетрудоспособности; - ведение и учёт трудовых книжек; - составление и сдача статистической отчетности по учёту кадров и движению персонала; - обеспечение организации обучения персонала; - участие в проведении аттестации и ежегодной оценки; - ведение кадрового учёта в специализированной кадровой программе "Картка"; - оформление предоставления сотрудникам путёвок за счёт фонда соцстрахования; - оформление документов, необходимых для назначения пенсий сотрудникам; - формирование кадрового резерва; - обработка больничных листов.
Обновлено 7 марта 2011
3 000 грн. 44 года Хмельницкий Испанский (Базовый) стаж 5 лет и 5 месяцев
Инженер по подготовке кадров 1 категории 5 лет и 5 месяцев (по январь 2007)
ХД ГППС " Укрпочта"
Кадрове діловодство, підбір, адаптація персоналу, методика та розробка навчальних програм – планів підвищення кваліфікації працівників усіх рівнів - від робітників до керівників, організація навчального процесу, оцінка результатів навчання). Успіхи та досягнення: - Розроблено більше 20 програм - планів підвищення кваліфікації працівників керівного складу, спеціалістів та робітників. За 6 років пройшло навчання 900 чол. - Приймала участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення «АС Кадри/Штат» на основі «Lotus Notes».
Обновлено 25 октября 2010
По договоренности 37 лет Шепетовка готова к переезду Английский (Базовый) и еще 1 Английский (Базовый) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 15 лет и 4 месяца
Практический психолог, социальный педегог 15 лет и 4 месяца (по настоящее время)
НВК
Обновлено 23 сентября 2009
По договоренности 33 года Хмельницкий Английский (Разговорный) стаж 11 лет
Менеджер по персоналу 11 лет (по настоящее время)
Поиск, подбор персонала. Документальное оформление (прием, увольнение, трудовые книжки, больничные, приказы по личному составу.....).

Параметры поиска

Очистить

Кадры, управление персоналом

 
Возраст
Уровень дохода
Отрасли
Гражданство
Пол
Тип занятости
Образование
Место работы
Водительские права
Иностранные языки
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.